Choď na obsah Choď na menu
 


Folklórna skupina FOLKMARČANKA vznikla:  5. júla 1994.

Zakladajúcim členom bola p. Emília Pavúková, s vtedajším starostom obce p. Imrichom Kollárom, ktorý nám bol zriaďovateľom. Pani Emília Pavúková pozvala na obecný úrad 12 – 13  žien a spolu s nimi rozdiskutovala  návrh na vytvorenie  Ženskej speváckej skupiny, ktorej vedúcou  sa stala p.Emília Pavúková. Ženskú spevácku skupinu sprevádzal na heligónke ako amatér p. Jozef Petkáč. Pani Emília Pavúková vykonávala  svojú aktivitu pre FS do odchodu do dôchodku,  svoje pôsobenie ukončila koncom roka 1997.

V roku 1998 FS viedla p. Mária Petkáčová, koncom roka 1998 sa vzdala vedúcej FS a preto od  1.1.1999 , za spoločnej  voľby FS  sa stala vedúcou  FS  Folkmarčanka,  členka  kolektívu  Folklórnej skupiny pani Anna Kleinová s týmito  členmi:

 

Anna            Kleinová            Margita        Kleinová      

Janka            Petkáčová         Mária            Mihoková     

Alžbeta         Mrázová            Emília           Kollárová     

Margita         Ledváková        Alena            Macková      

Mária            Papcunová        Mária            Petkáčová     

Zuzana          Petkáčová         Mária            Rusnáková    

Ján                Klein                 František       Kollár           

Ondrej           Mráz                 Milan             Petrov         

Imrich            Petkáč              Imrich            Rusnák 

Zlatko            Varga       

 

Začiatkom roka 1999 vedúca FS FOLKMARČANKA  so súhlasom členov zaregistrovala kolektív do  Východoslovenského folklórného združenia, ktorého predsedom bol Ing. Ladislav  Bačinský, až do marca 2008.  Úlohu a funkciu predsedu prevzal  Juraj Švedlár so sídlom v Poprade, kde sme aktívnými členmi až dodnes.

Anna         Kleinová           Margita        Kleinová      

Janka         Petkáčová        Mária           Mihoková     

Alena        Macková           Zlatko           Varga           

 

Anežka      Šucová             Anna            Vargová        

 

Helena       Tompošová       Katarína       Džuganová   

 

Ing. Ján      Cziel                Jaroslav        Jalč               

 

Juraj           Macko             Pavel            Pavúk           

Pri našej FS máme aj čestných členov, ktorí každoročne zaplatia členský príspevok, sú platnimi členmi VSFZ: Klein Ján a Grega Imrich      

V roku 2005 sa naša  FS  obohatila novými členmi a to :

Róbert         Klein               

Oľga            Brutovská        

Helena         Dorčaková     

Imrich          Varga             

Rok   2007: do  kolektívu  príšli ďalší nový členovia:

Ivana           Šantová            

Mária          Šantová            

Marcela       Tompošová    

Jozef            Hudák             

Počet  členov  FS sa mení  nie je stabilný.

Naša FS  Folkmarčanka  sa od roku 2003 zúčastňuje na prehliadkach súťažných  aj  nesúťažných  v okrese  Gelnica , Spišská Nová Ves a v  iných okresov a krajov  Slovenska:

Kluknava                            Spišské Podhradie                                                                   

Margecany                          Žakarovce                             

Kolinovce                           Dargov

Spišská Nová Ves              Helcmanovce

Iliašovce                             Miklušovce

Krompachy          

Spišský Štvrtok   

Košická Bela         

Hrabkov

Spišský Hrušov

Heľpa               

  

 Národné osvetové centrum Bratislava MK SR a obec Dlhé Kĺčovo vyhlasujú cez Spišské osvet. stredisko v Sp.Novej Vsi Regionálnu okresnú súťažnu prehliadku v ľudovom tanci, Sólo tanečníkov, tanečníkov nad 60 rokov. Naša FS sa od  2003  pravidelne zúčastňuje na týchto súťažiach v kategóriach :-C–D–E,  v 4 – 5. tanečných párov Sólo tanečníkov až doteraz.

K najúspešnejším nositeľom tradícií ,Sólo tanečníkov v ľudovom tanci, patria členky vo veku nad 60 rokov, ktoré boli ocenené na celoštátnom vystúpení v ľudovom tanci ,Sólo tanečníkov, - ŠAFFOVOU OSTROHOU v Dlhom  Kĺčove:

Sú to : p. Anna  Vargová   –-   p. Mária  Mihoková  rok 2003         

            p. Anna  Vargová   –-   p. Mária  Mihoková  rok 2004

            p. Anna  Kleinová  –-   p. Mária  Mihoková  rok 2004

            p. Anna  Kleinová  –-   p. Anna  Vargová       rok 2005            

            p. Anna  Kleinová  –-   p. Anna  Vargová       rok 2010

           

Prečo tančia ako tanečné páry- dve ženy ?  Bolo to tak, keď naši prastarí a starí rodičia, po ťažkej práci, ani chvíľku neváhali, išli sa v nedeľu zabáviť– zaspievať si a zatancovať. Krčma bola to miesto , kde sa stretavali . Chlapi prišli do spoločnosti, so svojími ženami , ale po chvíli sa presúnuli ku " Šenku" občerstviť sa pohárikom ostrého nápoja, ženy, keď

počuli harmoniku, husle hrať, hneď im bolo do tanca, zobrali sa po dve a tak sa  zvŕtali až do úmoru. Tancovali v karičkách u nás" do kola ". V kole tancovali cez prestávky muzikantov. V kole tancovali – jednokročku, dvojkročku, krutový krok, krok do šaflíka, dupkali v kruhu, trojdup, rýchly tanec v kole – tanečným krokom utekali v kole.

Naším  živým vzorom  pre našu  FS  je  p. Anna  Vargová, ktorá má 81 rokov  a s plným elánom sa aj tohto roku zúčastnila okresného, krajského kola  s jej spoločníčkou tanca p. Hankou Kleinovou.

 

Od  roku 2003 sa každý rok zúčastňujeme na festivale ,, Horehronské dni spevu a tanca " Heľpe" ktoré organizuje

Stredosloveské osvetové stredisko Banská Bystrica  a obec  Heľpa. Veľmi sa tam radi  vraciame, aby sme naším vystúpením osviežovali neopakovateľnou  atmosférou najväčší  folklórny sviatok  v Heľpe.

 

V roku  2009 sme sa zúčastnili na folklórnych slávnostiach "Ozveny Staroslovienčiny na Kráľovej holi"– v Telgárte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V roku 2008  sme nahrali  vlastné -CD I. za  účasti  na nahravaní  všetkých členov  našej  FS Folkmarčanka pod vedením  p. Anny Kleinovej.  Keďže v roku 2009 naša FS oslávovala 15. výročie účinkovania, rozhodli sme sa v spolupráci so sponzormi, že na túto významnú údalosť nahrame  vlastné - II. CD.

 

 

V roku   2008 - FS  pod vedením p. Anny Kleinovej  sa rozhodla dopĺniť si názov na  FS FOLKMARČANKA  I. pred nahravaním  CD I. Podporil nás v tom , s tým návrhom  doplnenia  názvu  sám  predseda VSFZ v Košiciach  v  tom čase p. Ing. Ladislav Bačinský.

Od  roku 2003 dochádzalo  medzi  dvoma FS s rovnakým názvom k určitým  nedorozumeniam, preto sme urobili takéto rozhodnutie, ostávame s názvom–- FS  FOLKMARČANKA  I. 

 

V dňoch 28. až 29. mája  2011 nás na celoštátnej prehliadke sólistov tanečníkov Šaffová ostroha 2011 v Dlhom Klčove úspešne reprezentovali páry: Anna Kleinová a Anežka Šucová v kategórii nositeľov tradícii nad 60 rokov a Jaroslav Jalč a Janka Petkáčová obsadili výnikajúce tretie miesto v kategórii od 35 do 60 rokov, a to pripomíname z celého Slovenska. Patrí im za to nesmierne veľká vďaka a neskonalá úcta, že takto skvelé reprezentovali našu skupinu.

18. júna 2011 sme sa zúčastnili na Festivale európskeho priateľstva, ktorý sa konal po prvýkrát v Šamoríne - Čilistove, z ktorého vychádza krásna myšlienka aby sa každoročne opakoval, z čoho máme veľkú radosť. Na tomto festivale sa okrem Nás zúčastnili aj FS Dolina, FS Klnka, FS Prvosienka, FS Dunaj a hosť z Maďarska FS Mosony.

ROK 2012:

V júli roku 2012 sme opäť navštívili našich priateľov z Poľska v Malej Rudnej odkiaľ sme si priniesli množstvo spomienok a zážitkov. Cítili sme sa u nich ako doma. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a pripravujeme s nimi spoločnú akciu, ktorá sa bude konať už čoskoro.V auguste roku 2012 naša Fs Folkmarčanka I. začala svoju spoluprácu aj s ľud. hudbou Júliusa Žigu. Dúfame, že táto spolupráca prichystá ešte veľa skvelých programov.

ROK 2013:

5. marca nás navždy opustila naša drahá členka Anežka Šucová, ktorá patrila medzi verných folkloristov. Za všetko jej patrí ,,Veľká vďaka". Pravidelne sa zúčastňovala na všetkých vystúpeniach, bola jedinou členkou, ktorá mala 100% účasť na nácvikoch a nezabudnuteľná bola azda najviac jej ,,čipernosť". Vieme, že s nami stále spieva!         5. - 7. júla 2013 sme navštívili opäť našich priateľov v Poľsku - Malej Rudnej  a Glogowa Malopolskeho. Spolupracovali sme s nimi na pripravovanej akcii z roku 2012. Dúfame, že naša spolupráca bude pokračovať.   

ROK 2014: 

30. apríla sa najstaršia členka p. Anna Vargová dožila úctihodných 85 rokov života. Celá skupina jej dakujeme za aktívnu účast v našej skupine a prajeme veľa zdravia do ďalších rokov. 

19. júla 2014 sme oslávili 20. výročie založenia našej skupiny, pri príležitosti ktorého nás návštivili hostia z Poľska = zespol Mazureczek, zespol Hermanwiacy, zespol Rudnianka a zároveň FSk Kalina z Kolínoviec, FSk Javorina z Torysiek a spevácka skupina Beľanské parobci z Košickej Belej.                                                                       

 

Menoslov členov   FS FOLKMARČANKA I.  pri OcÚ  vo Veľkom Folkmari   pod vedením

p. Anny Kleinovej v roku 2010:

 

Anna    Kleinová              Marcela   Tompošová     

Margita   Kleinová           Helena   Tompošová     

Janka   Petkáčová            Ondrej    Bencko            

Anežka  Šucová               Róbert     Klein               

Anna   Vargová               Zlatko    Varga             

Oľga  Brutovská               Imrich     Varga     

Elena  Dorčaková             Jaroslav     Jalč               

Katarína  Vraštiaková       Stanislav    Sačko             

Katarína  Džuganová        Ján      Klein         

Michaela  Sačková           Ing. Ján     Cziel          

Jozef     Hudák

         

ROK 2011:

 

FS  FOLKMARČANKA  I. pod vedenímp.Anny Kleinovej sa rozhodla pozvať na návštevu našich priateľov z poľského mesta Glogow Malopolski, ľudová hudba Glogowianie. Ich návšteva sa uskutočníla 8.-9. januára 2011, kde vystúpili na slávnostnom programe spolu s dalšími hosťami: FS Kalina z Kolínoviec a FS Kliperčan zo Žakaroviec,FS Beľanka z Košickej Belej.

 

CD I.        názov   " NEVEĽO  SOM  CHODZIOL ...." 

CD II.      názov    " IDZEM     PO      VALALE.........."

Krst   CD  I. sme spojili s Vianočným vystúpením v KD. – 27.12.2008-

Krst   CD  II. sme spojili s Novoročným vystúpením v KD– 2.1.  2010.     Na krsty CD boli  pozváne  FS z Kolinoviec a Spišského Hrušova. Po oslávach bola spoločná večera. 

Veľké pochopenie ku takému rozhodnutiu sme našli aj u našich sponzoroch, ktorí s úzkou spoluprácou rozhodli sa našu FS podporovať, aby sme mohli zachovávať naše ľudové tradície, kroje, piesne a tance. Pre nás dôležitými  osobami sú p. Milan Varga z Margecan, a Peter Goga z Vranova n.T. Touto cestou im  chceme  za všetko,  čo pre náš kolektív urobili  úprimne zo srdca poďakovať !

 

Kolektív  reprezentoval  našu obec, okres Gelnica  ba  aj SLOVESKO  na "Hanáckych  slávnostiach" v  PROSTĚJOVE /ČR /  v roku  2007.

Našou  srdcovou  záležitosťou sa stalo pre našu  FS  Poľsko – GlOGÓW Mlp.  Toto mesto sme navštivili v roku : 2005,  2 krát v roku 2008 , 2009 a v tomto roku sme k ním pozvaní na 14.-15.-16. mája 2010.   Odtial si donesieme krásne kultúrne a duchovné zážitky, pretože každé otvorenie festivalu začína slávnostnou svätou omšou, na ktorej tiež nám udelia priestor k sprevadzaniu svätej omše slovenskými piesňami v rim.kat. kostole.

Folklórných priateľov z Glogowa Mlp. a z Prostějova sme sa rozhodli pozvať do našej obce – Veľký Folkmar na 3. dni18.—19.—20. júla 2008. Zabezpečili sme im kvalitné ubytovanie a stravu. Pripravili sme pre nich každý deň iný program v čom bolo zahrnuté : spoločný večierok sprevádzaný folklóristami, exkúrzia chrámov, múzei a mesta  Košice a napokon Folkmarské slávnosti v našej obci.

 

Vystúpenie v Poľsku

Obrázok

               Vystúpenie v Česku Obrázok